Historie projektu

Absolvovaná školení

Během listopadu a prosince 2013 proběhla externí i interní školení zaměstnanců spol. LUBRICANT s.r.o. Školení zajišťovala společnost SOFO Group a.s. v prostorách sídla a poboček společnosti LUBRICANT s.r.o.

V listopadu byli proškoleni řidiči VZV, dále zaměstnanci obchodního a technického oddělení absolvovali odborné školení základů tribotechniky a během posledních dvou měsíců roku byl vyškolen i interní lektor pro odborné vzdělávání v oblastech ADR, chemická legislativa a nakládání s nebezpečnými chemickými látkami. Oddělení administrativy pak absolvovalo vzdělávání pro základní orientaci v právu.

Interní lektor následně vyškolil v prosinci během 6h. a 5h. bloků zaměstnance oddělení prodeje a logistiky v tématech chemické legislativy a tribotechniky v provozu a údržbě.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odevzdaná 1. mz

Ve středu 29.1.2014 jsme v programu Benefit 7 finalizovali 1. Monitorovací zprávu projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o.“, reg.číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00426 a ve čtvrtek 30.1.2014 byla osobně předána na MPSV.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lednové školení řidičů VZV

28.1.2014 byl proškolen náš nejmladší (věkově i profesně) zaměstnanec v praktické části řidičů VZV.

 

 

 

 

 

 

 

 

Školení interních lektorů v prvním pololetí 2014

Od ledna do června 2014 pokračovalo proškolování interních odborných lektorů, kteří budou následně školit ostatní zaměstnance společnosti.

Interní lektor pro IT se zúčastnil v březnu školení MS Office, aby mohl následně konzultovat s kolegy z odd. prodeje problematiku tvorby PPT prezentací pro zákazníky a být nápomocen kolegům ostatních oddělení při práci s MS Office v kancelářích. Výhledově jsou plánovaná komplexnější školení i jednotlivé konzultace problematiky MS Word, Excel a Powerpoint.

 

 

 

 

 

 

 

Interní lektor pro chemii a tribotechniku prohluboval při dubnovém školení své znalosti v oblasti problematiky ADR. V letních měsících je plánované interní školení pro odd. logistiky a prodeje.

 

Odborné vzdělávání v prvním pololetí 2014

Vedoucí technického oddělení společnosti absolvoval během ledna školení na Autorská práva a patenty, aby se naše společnost mohla včas a adekvátně adaptovat na novinky v legislativě a nebyla odkázaná pouze na externí poradce.

 

 

 

 

 

 

 

Správce sítě pak prohloubil své znalosti v oblastech SQL a SEO. V dalším pololetí naváže ještě školením správy počítačových sítí.

 

 

 

 

 

 

 

 

Stránky: 1 2 3 4