PROGRAM MARKETING

Předmětem projektu „Akvizice a posílení vlivu společnosti LUBRICANT s.r.o. na rumunském a polském trhu“ je účast společnosti LUBRICANT s.r.o. na veletrzích v Rumunsku a Polsku. Účastí na odborných a specializovaných veletrzích vejde jméno a produktové portfolio společnosti ve známost a bude posílena pozice na trhu, zároveň bude zmapována konkurence a její produktová nabídka. Tím dojde k získání nových odbytových trhů pro společnost LUBRICANT s.r.o. a zvýšení informovanosti o ekologicky šetrných mazivech a ekologii produkce a zlepšení environmentální politiky. Společnost LUBRICANT s.r.o. se zúčastní veletrhů Metal Show v Rumunsku a Toolex a Maintenance v Polsku.

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM POTENCIÁL
Cílem projektu “Vybudování vývojového centra společnosti LUBRICANT s.r.o. zaměřeného na výzkum, vývoj a inovaci produktů pro automobilový průmysl” bylo vybudování nového vývojového centra za účelem výzkumu, vývoje a inovace výrobků na základě konkrétních požadavků klientů spol. LUBRICANT s.r.o. Jedná se především o vývoj maziv pro automobilový průmysl. V rámci projektu došlo k vybudování tří laboratoří ve stávajících prostorách sídla společnosti, které slouží firemním zaměstnancům a zároveň jsou přístupné spolupracujícím VŠ, organizacím a zákazníkům/obchodním partnerům. Realizací projektu došlo k založení výzkumných a inovačních kapacit, které nabízí především komplexnost a rozšíření poskytovaných služeb, pružnější přístup a reakci na aktuální potřeby našich zákazníků, získání větší samostatnosti a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti. Podstatné je i snížení nákladů a zrychlení reakcí na případnou změnu legislativy v oblasti ochrany přírody při výzkumu a výrobě maziv. A to především v rámci automobilového průmyslu (výroba maziv na vodní bázi). Dochází tak k vývoji maziv “na míru” pro klienta, která jsou nejen plně funkční, ale zároveň i šetrnější k životnímu prostředí.

Projekt byl spolufinancován Evropskou Unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

 

Přehled přístrojů a zkoušek prováděných v LAB 1

Přehled přístrojů a zkoušek prováděných v LAB 2

Přehled přístrojů a zkoušek prováděných v LAB 3