Před 27 lety jsem začala podnikat v oblasti speciálních průmyslových maziv a založila společnost LUBRICANT s.r.o.

Cesta to byla dlouhá, ne vždy jednoduchá, ale po ohlédnutí zpět, mám radost, že byla a je úspěšná.

Úspěch a prosperita se pro mě vždy spojovaly s pokorou a snahou pomoci tam, kde to bylo potřeba.

Radost z úspěchu v podnikání přineslo i myšlenku, že se nám daří dobře, ale je spousta lidí a oblastí, kde tomu tak není.

Proto jsem se rozhodla založit Nadační fond Zdeňky Heyn Edlové, který se bude zejména zaměřovat na podporu v oblastech zdraví, zdravotní péče, péče o děti, seniory a zdravotně postižené. Vedle toho bude Nadační fond pořádat kulturní a sportovní projekty s charitativním podtextem.

Jsem přesvědčena, že v každém z nás je „kousek anděla“ který může pomoci a každý, kdo jakýmkoliv příspěvkem podpoří náš Nadační fond, pomůže naplnit naše poslání:

POMOCI TAM, KDE JE TO POTŘEBA….

https://www.nadacnifondzhe.cz