OP Lidské zdroje a zaměstnanost

Spol. LUBRICANT s.r.o. zahájila od 1.7.2013 vzdělávací program Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o., reg. č.: CZ.1.04/1.1.02/94.00426 , který odpovídá potřebám cílové skupiny zaměstnanců spol. LUBRICANT s.r.o. a zvyšuje její schopnost adaptability na neustále se měnící podnikatelské prostředí. Vzdělávání v rámci projektu bude realizováno např. v tématech tribotechnika, chcemická legislativa, vzdělávání vedení firmy, ekonomické vzdělávání pro pracovníky administrativy či vzdělávání v logistice.

V souladu s výzvou byla vybrána klíčová aktivita Rovné příležitosti žen a mužů: byla stanovena odpovědná osoba, která bude na prosazování rovnosti žen a mužů v podniku dohlížet. Tato pracovnice projde zároveň proškolením v problematice rovnosti žen a mužů a povede interní školení v tematice.

Projekt je zaměřen na obecné vzdělávání s převahou vzdělání odborného, některé klíčové dovednosti budou školeny jako doplněk odborného vzdělávání. Projekt je financován z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

 

Evropský rok stárnutí

 

 

 

 

 

 

 

Výběrová řízení

VŘ na dodávku služeb – vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu
„Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o.“

Zadávací dokumentace ke stažení zde
Výzva k podání nabídek ke stažení zde

Výsledek výzvy k podání nabídek zde

 

Historie projektu OP-LZZ

Průběh projektu zde