Školení rovných příležitostí

Osoba odpovědná za rovné příležitosti v naší společnosti absolvovala v letních měsících základní a navazující kurz rovných příležitostí.

S lektorkou Danielou Černou diskutovaly problematiku gender a způsoby eliminace případné diskriminace. V následujících měsících vyškolí lektorka pro gender problematiku zaměstnance společnosti a vypracuje zprávu o rovných příležitostech.

 

Jazykové kurzy pokračují

Od září budou pokračovat jazykové kurzy.
Realizační manažer provedl evaluaci uplynulého semestru s lektory i účastníky školení a společně optimalizovali náplň kurzů pro nadcházející semestr.

 

Ocenění českých podnikatelek

V listopadu byla oceněna jednatelka společnosti, Zdeňka Heyn Edlová, jako podnikatelka roku, za 2. místo kategorii velkých firem.
V rámci prezentace společnosti představila i probíhající program OP LZZ.

 

Školení logistiky a administrativy

Na podzim a konec roku jsou plánovaná školení pro oddělení logistiky a administrativy.

Zaměstnanci oddělení logistiky se seznámí, případně prohloubí znalosti v problematice ADR, skladování, Intrastatu či celních předpisů. Zaměstnankyně oddělení fakturace absolvují školení zaměřená na problematiku daní, cla, účetnictví a písemné obchodní komunikace.

 

Interní odborná školení
Odborný lektor seznámil zaměstnance administrativy se základními pojmy Tribotechniky a obchodní zástupce s tématy rozborů, analýz a aplikací maziv.

 

Odevzdání 3. MZ a ukončení projektu

V posledním lednovém týdnu bude odevzdána 3. Monitorovací zpráva za období 7-11/2014.
K 31.1.2015 bude projekt ukončen, evaluován, bude připravena a na jaře odevzdána, závěrečná zpráva.

 

Stránky: 1 2 3 4