Jazykové kurzy

Vzhledem k nutnosti časté komunikace se zahraničními dodavateli uvítala většina zaměstnanců možnost zvýšit svou kvalifikaci v oblasti jazykových znalostí.

Od února do června probíhala po celé republice jazyková vzdělávání anglického, německého a italského jazyka.

V letních měsících je naplánovaná pauza, kurzy budou pokračovat od září do ledna 2015.

 

Plánovaná školení v letních měsících

Vzhledem k velké vytíženosti managementu společnosti byla manažerská školení odsunuta na letní měsíce. Vedení společnosti se zúčastní školení v oblasti projektového managementu, finančního řízení společnosti, proškolí se v právních otázkách a soft skills.

Interní lektorka pro gender absolvuje školení problematiky diversity a vytvoří zprávu o stávajícím stavu společnosti.
Následovat budou školení odd. fakturace a logistiky, doškolí se interní lektoři a proběhnou další plánovaná interní školení.

 

Personální změna v projektu

Od 1. 7. 2014 došlo k výměně manažerky projektu.
Stávající manažerka ukončí během letních měsíců svou činnost i ve společnosti LUBRICANT s.r.o. a bude se věnovat svému prvorozenému potomkovi.

 

Odevzdaná 2. MZ
V pondělí 28.7.2014 jsme v programu Benefit 7 finalizovali 2. Monitorovací zprávu projektu „Efektivní vzdělávání a zvýšení adaptability zaměstnanců k posílení konkurenceschopnosti firmy LUBRICANT s.r.o.“, reg. číslo projektu CZ.1.04/1.1.02/94.00426 a současně byla odeslána na MPSV.

 

 

Manažerská školení

V letních měsících proběhly kurzy zaměřené na rozvoj znalostí a dovedností vedení společnosti.

Jednatelka, prokurista společnosti, obchodní ředitel, vedoucí kanceláří a zaměstnanci připravující se na vedoucí posty absolvovali odborná školení v oblasti práva, ekonomie a financí, vedení společnosti a projektů. Kurzy byly částečně školeními, částečně pak individuální prací s koučem na konkrétních tématech.

 

Stránky: 1 2 3 4