Udržitelnost projektu

V roce 2015 bude pokračovat jazykové vzdělávání a v plánu je také účast zaměstnanců na odborných kurzech a seminářích v oblasti tribotechniky, ale také novel zákonů, problematiky daní nebo účetnictví.
Interní lektor pro rozvoj osobnosti chystá školení pro zaměstnance administrativy zaměřené na řešení konfliktů a asertivitu.

 

Odevzdaná 3. MZ

Ve ČT 29.1.2015 jsme úspěšně finalizovali a odevzdali 3. Monitorovací zprávu.

 

Jazykové vzdělávání

V prosinci zaměstnanci společnosti pokračovali v jazykovém vzdělávání.
Proběhly pohovory s lektory za přítomnosti vedení společnosti na simulovaná témata a byly prověřeny nabyté znalosti. Zaměstnanci získali certifikát o absolvování.

 

Školení interního lektora

Interní lektor pro rozvoj osobnosti absolvoval školení Obchodní komunikace, Prezentačních dovedností a Prodeje produktu.
Zaměstnance společnosti proškolí v jarních měsících 2015.

 

Školení odd. logistiky
V prosinci byl proškolen manažer odd. logistiky a v lednu následovalo školení pro ostatní zaměstnance tohoto oddělení se zaměřením na skladování.

 

Proškolení nových zaměstnanců
Během ledna byli proškoleni i dva noví zaměstnanci v tématech logistiky a tribotechniky.

 

3. a závěrečná MZ
Během ledna proběhla příprava podkladů k odevzdání závěrečné MZ a opravy podkladů 3. MZ.

 

Shrnutí projektu

V kurzech byli proškoleni všichni zaměstnanci firmy napříč republikou, pohlavími i věkovým spektrem.
Školení byla zaměřena převážně na zaměstnance starších 50 let, hlavně v odborné oblasti, ale velký úspěch měla také školení soft skills nebo IT. Dále byly do projektu zapojeny ženy po MD, díky čemuž došlo k jejich rychlejší adaptaci na pracovní prostředí. V budoucnu společnost plánuje pokračovat v rozvoji odborných i obecných znalostí svých zaměstnanců. V plánu je školení i středního a vyššího managementu a díky znalostem gender problematiky také částečné zapojení a začlenění matek na RD.

 

Odevzdaná závěrečná MZ

Dne 24.4.2015 byla odevzdaná Závěrečná monitorovací zpráva.
Celkem bylo v projektu v externích a interních školeních proškoleno 31 osob, z toho 22 mužů a 9 žen.

Stránky: 1 2 3 4