Účast na 15.odborné konferenci PALIVA, MAZIVA A PROCESNÍ KAPALINY 24-25.5.2023

Zúčastnili jsme se 15-té odborné konference PALIVA,MAZIVA a PROCESNÍ KAPALINY v Černé Hoře u Blanska ve dnech 24. – 25. 5., kterou organizovala Česká Strojnická Společnost, sekce Tribotechnika.

Přednášející: Jiří Valdauf, LUBRICANT s.r.o.