Účast na 15.odborné konferenci PALIVA, MAZIVA A PROCESNÍ KAPALINY 24-25.5.2023

Zúčastnili jsme se 15-té odborné konference PALIVA,MAZIVA a PROCESNÍ KAPALINY v Černé Hoře u Blanska ve dnech 24. – 25. 5., kterou organizovala Česká Strojnická Společnost, sekce Tribotechnika.

Přednášející: Jiří Valdauf, LUBRICANT s.r.o.

Účast na mezinárodní konferenci OilDoc 9-11.5.2023

Zúčastnili jsme se mezinárodní konference OilDoc v německém Rosenheimu 9. – 11.5.2023. 457 účastníků z celého světa diskutovalo o olejích a mazání.

Konference a výstava OilDoc je od roku 2011 místem setkání mezinárodních odborníků a praktiků z oboru mazání a monitorování stavu. Další ročník úspěšné akce se uskuteční v Rosenheimu (nedaleko bavorského Mnichova) ve dnech 9.-11. května 2023.

Během dvou intenzivních konferenčních dnů měli účastníci možnost vybrat si z více než 90 prezentací v až čtyřech paralelních sekcích. Přednášející představili své nejnovější poznatky a postřehy z témat udržitelnosti v oboru maziv a údržby, analýz maziv, olejových senzorů, mazání turbín/převodovek, tribologie, aditiv, kapalin pro obrábění kovů, chladicích kapalin, proaktivního monitorování stavu, řízení kapalin a dalších.

Přednášející: Jiří Valdauf, LUBRICANT s.r.o.

LUBRICANT s.r.o. si v prestižním nezávislém ratingu společnosti Dun & Bradstreet vysloužilo hodnocení nejvyššího stupně důvěryhodnosti s označením AAA. Zařadili jsme se tak mezi úzkou skupinu společností splňující nejpřísnější ekonomická kritéria.

Hodnocení nejvyšší důvěryhodnosti je vyhodnocováno na základě mezinárodně uznávaných kritérií obchodně-analytickou společností Dun & Bradstreet. Díky dosažení nejvyššího stupně AAA se společnost LUBRICANT s.r.o. zařadila do exkluzivní skupiny firem s nejvyšší možnou kredibilitou.

PROGRAM PODPORY SPOLUPRÁCE PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉ AGLOMERACI „PLZEŇSKÉ PODNIKATELSKÉ VOUCHERY“, VÝZVA Č. 2022

Společnosti LUBRICANT s.r.o. se podařilo získat na svůj projekt „Návrh testovacího zařízení pro aplikace maziva“ finanční podporu od Statutárního města Plzně. Návrh testovacího zařízení bude na základě smlouvy provádět Západočeská univerzita v Plzni.
Od uvedeného zařízení si slibujeme optimalizaci a zpřesnění aplikace nanášení maziv na různé plochy s využitím pro konečné zákazníky, což se v konečném důsledku projeví ve snížení spotřeby maziv a současně i dojde ke zrychlením celého procesu.
Díky tomu předpokládáme zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském, ale i zahraničním trhu.
Na realizaci projektu „Návrh testovacího zařízení pro aplikace maziva“ jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“, výzva č. 2022.

Také ve 14. ročníku soutěže Ocenění Českých Podnikatelek sbíraly často vavříny zástupkyně rodinných firem. Loni jich byly ve finále tři čtvrtiny, letos je rodinných podniků mezi finalistkami 37. Úspěšné podnikatelky byly oceněny celkem v sedmi kategoriích.

Podmínky vstupu do soutěže splnilo 25 760 kandidátek, z nichž bylo na základě ratingu vybráno 2 456 semifinalistek. Do finále se dostalo 112 žen.

Oceňovány jsou tradičně české podnikatelky, které firmu vlastní a řídí. Majitelky získávají ceny za umístění na prvních třech místech ve třech základních kategoriích Malá společnost (roční obrat 10 až 30 milionů korun), Střední společnost (30 až 80 milionů) a Velká společnost (roční obrat přes 80 milionů).

Další ženy si rozdělily ceny v kategoriích, které zaštiťují partneři projektu ČSOB, Vodafone Czech Republic, ATELIER – S, Generali Česká pojišťovna a MICROSOFT a DAQUAS.

 

 

Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje.

Pražský orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. Většina dílů mechanizmu orloje je původní – díly jsou krásnou ukázkou ruční kovářské práce. Některé díly nesou i označení kováře, který je tehdy zpracovával.

Cílem probíhající rekonstrukce je vrátit orloj do podoby 60. let 19. století, včetně konstrukce mechaniky, která byla významně pozměněna po požáru na konci 2. světové války. Akademický sochař a orlojník v jedné osobě, Petr Skála, pečlivě renovuje každý díl tak, aby dílo mohlo sloužit po další staletí. Vrací stroji jak původní dřevěné součástky, tak se nebrání použití moderních materiálů tam, kde je to účelné a nenaruší to charakter stroje. Kluzných spojení je ve stroji takřka nespočitatelně; od ložisek, přes ozubená soukolí až po třecí plochy s řízeným odporem. Je na erudici orlojníka znát stroj dostatečně na to, aby byl schopen definovat, který kontakt by měl zůstat suchý, který by se měl namazat a jaké jsou požadavky na mazivo. I když dnes bychom některé kontakty řešili jinak, renovovaný stroj si zachovává mazání olejem pomocí kapacího systému a tomu byl přizpůsoben i výběr maziva – je použit oběhový olej, který si zachovává mazací schopnosti původních přírodních olejů, má poněkud vyšší viskozitu, aby se na něj nelepil prach a podstatně lepší oxidační stálost, která se projeví delšími intervaly domazávání, tj. celkově i vyšší spolehlivostí stroje, bez výluk na údržbu. Je s podivem, jak stroj, jehož každé jednotlivé ozubené kolo bylo ručně vypilováno jen do přibližně požadovaného tvaru, dokáže po sestavení udržovat přesný čas po staletí, aniž by bylo nutné jej korigovat.          

V současnosti se mechanika stroje kompletuje v ateliéru Petra  Skály, od 1.9.2018 je plánován zkušební provoz. Orloj bude slavnostně spuštěn ke 100. výročí založení Československé republiky  dne 28.9.2018.

Ing. Jiří Valdauf

LUBRICANT s.r.o.