PROGRAM PODPORY SPOLUPRÁCE PODNIKŮ A VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V PLZEŇSKÉ AGLOMERACI „PLZEŇSKÉ PODNIKATELSKÉ VOUCHERY“, VÝZVA Č. 2022

Společnosti LUBRICANT s.r.o. se podařilo získat na svůj projekt „Návrh testovacího zařízení pro aplikace maziva“ finanční podporu od Statutárního města Plzně. Návrh testovacího zařízení bude na základě smlouvy provádět Západočeská univerzita v Plzni.
Od uvedeného zařízení si slibujeme optimalizaci a zpřesnění aplikace nanášení maziv na různé plochy s využitím pro konečné zákazníky, což se v konečném důsledku projeví ve snížení spotřeby maziv a současně i dojde ke zrychlením celého procesu.
Díky tomu předpokládáme zvýšení konkurenceschopnosti na tuzemském, ale i zahraničním trhu.
Na realizaci projektu „Návrh testovacího zařízení pro aplikace maziva“ jsou poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu statutárního města Plzně v rámci programu podpory spolupráce podniků a výzkumných organizací v Plzeňské aglomeraci „Plzeňské podnikatelské vouchery“, výzva č. 2022.