Pro LUBRICANT s.r.o. je ctí, že se jako ryze česká společnost může podílet na opravě a rekonstrukci národní památky – pražského orloje.

Pražský orloj zhotovil začátkem 15. století Mikuláš z Kadaně, později jej zdokonalil mistr Hanuš z Růže. Většina dílů mechanizmu orloje je původní – díly jsou krásnou ukázkou ruční kovářské práce. Některé díly nesou i označení kováře, který je tehdy zpracovával.

Cílem probíhající rekonstrukce je vrátit orloj do podoby 60. let 19. století, včetně konstrukce mechaniky, která byla významně pozměněna po požáru na konci 2. světové války. Akademický sochař a orlojník v jedné osobě, Petr Skála, pečlivě renovuje každý díl tak, aby dílo mohlo sloužit po další staletí. Vrací stroji jak původní dřevěné součástky, tak se nebrání použití moderních materiálů tam, kde je to účelné a nenaruší to charakter stroje. Kluzných spojení je ve stroji takřka nespočitatelně; od ložisek, přes ozubená soukolí až po třecí plochy s řízeným odporem. Je na erudici orlojníka znát stroj dostatečně na to, aby byl schopen definovat, který kontakt by měl zůstat suchý, který by se měl namazat a jaké jsou požadavky na mazivo. I když dnes bychom některé kontakty řešili jinak, renovovaný stroj si zachovává mazání olejem pomocí kapacího systému a tomu byl přizpůsoben i výběr maziva – je použit oběhový olej, který si zachovává mazací schopnosti původních přírodních olejů, má poněkud vyšší viskozitu, aby se na něj nelepil prach a podstatně lepší oxidační stálost, která se projeví delšími intervaly domazávání, tj. celkově i vyšší spolehlivostí stroje, bez výluk na údržbu. Je s podivem, jak stroj, jehož každé jednotlivé ozubené kolo bylo ručně vypilováno jen do přibližně požadovaného tvaru, dokáže po sestavení udržovat přesný čas po staletí, aniž by bylo nutné jej korigovat.          

V současnosti se mechanika stroje kompletuje v ateliéru Petra  Skály, od 1.9.2018 je plánován zkušební provoz. Orloj bude slavnostně spuštěn ke 100. výročí založení Československé republiky  dne 28.9.2018.

Ing. Jiří Valdauf

LUBRICANT s.r.o.