Dne 24.4.2015 byla odevzdaná Závěrečná monitorovací zpráva.

V kurzech byli proškoleni všichni zaměstnanci firmy napříč republikou, pohlavími i věkovým spektrem.

Během ledna proběhla příprava podkladů k odevzdání závěrečné MZ a opravy podkladů 3. MZ.

Během ledna byli proškoleni i dva noví zaměstnanci v tématech logistiky a tribotechniky.

V prosinci byl proškolen manažer odd. logistiky

Nejnovější články

Thumbnail Společnost LUBRICANT s.r.o. se 26. 1. 2017 zúčastnila Veletrhu práce a vzdělávání.Personalistka společnosti, paní Šárka Ježková, společně s projektovou manažerkou, paní Andreou...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top