Olej pro údržbu a opravy šetrný k životnímu prostředí, který uvolňuje pevně zarezlé šrouby, čepy nebo závěsy, odstraňuje hluk (skřípot) a nabízí antikorozní ochranu.


Technická data

Vlastnosti:

Příjemný pach, šetrný k životnímu prostředí, odpuzující vodu, vytěsňuje vlhkost, má vysokou vzlínavost

Použití:

Berulub ECO GD 40 uvolňuje pevně zarezlé šrouby, čepy nebo závěsy, odstraňuje skřípot, vytěsňuje vlhkost, chrání kovy proti korozi a čistí kovové povrchy.

 

Údaje odpovídají současnému stavu techniky. Změny vyhrazeny. Údaje nepředstavují žádný příslib vlastností pro jednotlivé případy a nezbavují spotřebitele nutnosti provést vlastní zkoušky. Další informace na požádání.