Častý bezprostřední kontakt maziv v této oblasti s životním prostředím předpokládá, pro splnění platných zákonných podmínek, používání takových jakostí maziv, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou lehce biologicky odbouratelné.


tn_100px_Bahn_1

tn_100px_Schienenschmierung_4

tn_100px_Bahn_3tn_100px_Bahn_2

Dodavatelé

Nejnovější články

Thumbnail Společnost LUBRICANT s.r.o. se od ledna 2017 může pochlubit oceněním Mamma/Parent Friendly – Společnost přátelská k rodině.Firma uvedené ocenění získala především díky tomu, že...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top