Častý bezprostřední kontakt maziv v této oblasti s životním prostředím předpokládá, pro splnění platných zákonných podmínek, používání takových jakostí maziv, které jsou šetrné k životnímu prostředí a jsou lehce biologicky odbouratelné.


tn_100px_Bahn_1

tn_100px_Schienenschmierung_4

tn_100px_Bahn_3tn_100px_Bahn_2

Dodavatelé

Nejnovější články

Thumbnail   18.5.2017 hostila společnost LUBRICANT s.r.o. Regionální klubové setkání OCP (Ocenění Českých Podnikatelek). U témat Inovace - Startupy – E-Commerce se setkali podnikatelé...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top