Beruclean ECO je pomalu se odpařující "čistící prostředek za studena" na bázi uhlovodíků, který je biologicky lehce odbouratelný.

 

Technická data

Vlastnosti:    

Vysoký bod vzplanutí, žedné značení výstražným symbolem "F", žádné napadení barevných kovů, bez zápachu, neobsahuje aromáty.

Použití:    

Pro čištění jakýchkoliv součástí znečištěných olejem nebo plastickým mazivem. Použití pomocí štětců, hader nebo na čistících stolech.

 

Údaje odpovídají současnému stavu techniky. Změny vyhrazeny. Údaje nepředstavují žádný příslib vlastností pro jednotlivé
případy a nezbavují spotřebitele nutnosti provést vlastní zkoušky. Další informace na požádání.

tn_100px_diverse_10tn_100px_diverse_7tn_100px_diverse_8tn_100px_diverse_9

Dodavatelé

Nejnovější články

Thumbnail   18.5.2017 hostila společnost LUBRICANT s.r.o. Regionální klubové setkání OCP (Ocenění Českých Podnikatelek). U témat Inovace - Startupy – E-Commerce se setkali podnikatelé...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top