Beruclean ECO je pomalu se odpařující "čistící prostředek za studena" na bázi uhlovodíků, který je biologicky lehce odbouratelný.

 

Technická data

Vlastnosti:    

Vysoký bod vzplanutí, žedné značení výstražným symbolem "F", žádné napadení barevných kovů, bez zápachu, neobsahuje aromáty.

Použití:    

Pro čištění jakýchkoliv součástí znečištěných olejem nebo plastickým mazivem. Použití pomocí štětců, hader nebo na čistících stolech.

 

Údaje odpovídají současnému stavu techniky. Změny vyhrazeny. Údaje nepředstavují žádný příslib vlastností pro jednotlivé
případy a nezbavují spotřebitele nutnosti provést vlastní zkoušky. Další informace na požádání.

tn_100px_diverse_10tn_100px_diverse_7tn_100px_diverse_8tn_100px_diverse_9