Operační program Podnikání a Inovace

Spol. LUBRICANT s.r.o. zahájila od října 2013 projekt Snížení energetické náročnosti provozu společnosti LUBRICANT s.r.o. programu Eko-energie - Dotace - Výzva III s jed. č.: 76-13/3.1EED03-1808/13/61200.

Společnost by realizací projektu chtěla objekt upravit tak, aby do areálu bylo možné přesunout celý provoz firmy. Úpravy v projektu jsou naplánovány tak, aby byly zlepšeny tepelně technické vlastnosti areálu.
V současné době se připravuje výběrové řízení na realizaci stavebních prací.

 

 

 

Nejnovější články

Thumbnail   18.5.2017 hostila společnost LUBRICANT s.r.o. Regionální klubové setkání OCP (Ocenění Českých Podnikatelek). U témat Inovace - Startupy – E-Commerce se setkali podnikatelé...

Aktuality

Zajímavé odkazy

Slovník tribologických pojmů

Často nesprávně používané názvy

Go to top