28.1.2014 byl proškolen náš nejmladší (věkově i profesně) zaměstnanec v praktické části řidičů VZV.ridici VZV