Naše společnost vždy nakládala s osobními údaji (OÚ) našich zákazníků s úctou a s pečlivostí. Do 25. května 2018 jsme se řídili zákonem 101/2000 Sb. o ochraně OÚ.
V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č.2016/679 ze dne 27.4.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR - General Data Protection Regulation ) prohlašujeme, že jsme učinili veškerá nutná opatření k zajištění souladu s tímto zákonem.