Vezměte prosím, na vědomí, že je třeba se včas předzásobit, jelikož v 35. KT nebude možné vyřizovat žádné objednávky. Telefonický a e-mailový kontakt na spol. LUBRICANT s.r.o. zůstává zachován. Aktualizovaný Výpis z OR s novou korespondenční adresou Vám bude zaslán po jejím zapsání na OR.
Děkujeme za pochopení a shovívavost.

 

Moving of the company LUBRICANT s.r.o. and SUMMER CLOSURE in the week 24.-31.8.2015
Dear customers,
please be informed, that our company LUBRICANT s.r.o. will change its headquarter. In connection with the moving the service of the company will be limited in the term of 18. – 21. 8. 2015 and as follows the whole company will be closed in the days from 24. 8. to 31. 8. 2015. Full service of the whole company will be renewed from 1. 9. 2015.
Acknowledge please, that it is necessary to store up in time, because in the week 35 it won´t be possible to arrange any orders. The phone and e-mail contact of our company will remain unchanged.
The actual statement of the companies´ register with the new address will be sent to you as soon as possible after its registration on the Register of Companies.
Thank you for understanding and your indulgence.